Polityka Prywatności

Korzystając w każdej formie ze strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.szarafin.com.pl (zwanego dalej Serwisem) akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania stron Serwisu.

1. Podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie  z art. 18 ust.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) z dnia 18 lipca 2002 roku.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “SZARAFIN” Włodzimierz Szarafin z siedzibą w Skórczu 83-220 przy ul. Spacerowej 2 zarejestrowana pod nr NIP 592-000-18-45, oraz REGON 191043640

3. Dane osobowe

a. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu  udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

b. Podstawa przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, o której to przesłance mowa w art. 6 ust. 1b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”.

c. Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych.  Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora  usługi oraz podmiotom współpracujących z Administratorem.

d. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy.

e. Prawa osoby, której dane dotyczą:. Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.  Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email: rodo@szarafin.com.pl

f. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak ich podania spowoduje brak możliwości realizowania przez Administratora wobec Państwa działania opisanego w punkcie a. powyżej.

4. Cookies

Piliki „cookies” to niewielkie pliki danych, które mogą być używane przez Administratora w celu ulepszenia zawartości i funkcji Serwisu, w celach statystycznych lub reklamowych. Pliki te nie służą do gromadzenia danych osobowych. Użytkownik może nie wyrazić na nie zgody i zapobiec ich instalowaniu na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Brak zgody na instalowanie plików „cookies” umożliwia dalsze korzystanie z Serwisu, może się jednak wiązać z ograniczeniem jego funkcjonalności.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Za nielegalną, błędną lub niepełną zawartość tych stron, jak również za szkody związane z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji zawartych na innych stronach Administrator nie odpowiada.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: rodo@szarafin.com.pl

6. Zmiany w Polityce Prywatności

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “SZARAFIN” Włodzimierz Szarafin zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności.

7. Informacje o Ochronie Danych Osobowych są dostępne pod tym linkiem


Lokalizacja

Click to open a larger map

Odwiedź także

www.szarafin.com

Kontakt

ul. Spacerowa 2, 83-220 Skórcz
tel.:+48 585 824 370,+48 585 824 255
sekretariat@szarafin.com.pl

Translate »